Główne rodzaje działalności
Poręczenie Kredytu / Pożyczki

Wiarygodność pożyczkobiorcy w oczach instytucji finansowej rośnie, gdy pojawia się podmiot gwarantujący terminową i rzetelną spłatę wszystkich zobowiązań.  Poręczyciel podpisuje umowę z instytucją finansową i zobowiązuje się spłacić zobowiązanie w przypadku, gdyby nie zrobił tego kredytobiorca. To proste, szybkie i korzystne dla klientów zabezpieczenie transakcji finansowej.
PFPK gwarantuje nawet 100% pożyczanej kwoty, do 80% wartości zabezpieczenia!

Jak uzyskać poręczenie kredytu lub pożyczki?

Cały proces jest prosty, przejrzysty i nie zajmuje wiele czasu. Oto, jak uzyskać poręczenie w kilku prostych krokach:

1. Złóż wniosek o poręczenie w instytucji finansującej.

2. Poczekaj na decyzję instytucji finansującej.

3. Gdy instytucja finansująca pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek o dofinansowanie sama nam go prześle, wraz ze stosowną dokumentacją uzupełniającą.

4. Ostatni krok to ocena Twojego wniosku przez Polski Fundusz Poręczeń Kredytowych, zgodnie ze stosowaną metodologią oceny ryzyka poręczeniowego. Decyzja zapadnie nawet w ciągu 48h! Gdy będzie pozytywna, poręczymy Twoją pożyczkę lub kredyt, a Ty zyskasz środki, których potrzebujesz.

Poręczenie Leasingu

Leasing to obecnie dla wielu przedsiębiorców najkorzystniejszy sposób finansowania inwestycji. Jest skuteczną alternatywą dla tradycyjnych form finansowania, takich jak kredyt czy pożyczka. Polski Fundusz Poręczeń Kredytowych blisko współpracuje z  instytucjami finansowymi oferującymi leasing jako formę finansowania.
Oferta PFPK obejmuje wszystkie dostępne przedmioty i rodzaje leasingu: operacyjny, finansowy i zwrotny.

Jak uzyskać poręczenie leasingu?

Cały proces jest prosty, przejrzysty i nie zajmuje wiele czasu. Oto, jak uzyskać poręczenie w kilku prostych krokach:

1. Złóż wniosek o poręczenie w instytucji finansującej.

2. Poczekaj na decyzję instytucji finansującej.

3. Gdy instytucja finansująca pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek sama nam go prześle, wraz ze stosowną dokumentacją uzupełniającą.

4. Ostatni krok to ocena Twojego wniosku przez Polski Fundusz Poręczeń Kredytowych, zgodnie ze stosowaną metodologią oceny ryzyka poręczeniowego. Decyzja zapadnie nawet w ciągu 48h! Gdy będzie pozytywna, poręczymy Twój leasing, a Ty zyskasz środki, których potrzebujesz.

Gwarancja Wadialna

Gwarancja wadialna to narzędzie wsparcia dla firm, które często startują w przetargach. W warunkach aukcji lub przetargu Zleceniodawcy bardzo często żądają wpłaty określonej kwoty albo ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia jej zapłaty – tzw. wadium. Zabezpieczeniem takim może być zgodnie z odpowiednimi regulacjami ustawowymi gwarancja wadialna.

Gwarancja wadialna to bezgotówkowa forma wadium wymaganego przez podmiot organizujący przetarg. Jest ona zobowiązaniem do zapłacenia wadium, gdy firma nie wywiąże się z zobowiązań wynikających
z przystąpienia do przetargu. Oferta Polskiego Funduszu Poręczeń kredytowych skierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw, które startują w przetargach oraz są zobowiązane do wniesienia wadium (wadium przetargowe).
Propozycja ta jest szczególnie atrakcyjna dla firm i przedsiębiorstw, które nie chcą zamrażać własnych środków finansowych.

Jak uzyskać gwarancję wadialną?

Cały proces jest prosty, przejrzysty i nie zajmuje wiele czasu. Oto, jak uzyskać gwarancję w kilku prostych krokach:

1. Skontaktuj się z Doradcą Polskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

2. Wypełnij wniosek o udzielenie gwarancji zapłaty wadium (wniosek prześle Doradca PFPK)

3. Ostatni krok to ocena Twojego wniosku przez Polski Fundusz Poręczeń Kredytowych, zgodnie ze stosowaną metodologią oceny ryzyka gwarancyjnego. Ocenie poddane zostaje ryzyko wnioskodawcy oraz samej gwarancji, następnie przeanalizowana zostanie kondycja finansowa przedsiębiorstwa, forma zabezpieczeń gwarancji oraz umowa. Decyzja zapadnie nawet w ciągu 48h! Gdy będzie pozytywna, udzielimy gwarancji wadium, a Ty zyskasz zabezpieczenie, którego potrzebujesz w procedurze przetargowej.

Chcesz wiedzieć więcej? Poszukujesz finansowania?

Skontaktuj się z nami!

Wysyłając formularz, informujecie Państwo, że zapoznaliście się z treścią regulaminu i polityki prywatności.